Begär offert

Fyll i fälten nedan


Bli uppringd

Fyll i ditt telefonnummer

Om oss

Advokat med lång erfarenhet

Jag tog juristexamen vid Lunds Universitet 1990. Därefter arbetade jag tillsammans med min far, advokat Kurt Bark, med ett kortare uppehåll då jag arbetade på Mölndals tingsrätt. Sedan 1995 är jag ledamot av Sveriges advokatsamfund.

 

En stadig grund att stå på

Hos mig på Bark Advokatbyrå AB kan Du få hjälp med rättsområden som familjerätt, brottmål, socialmål samt allmän praktik.

I brottmål biträder jag Dig, såsom offentlig försvarare, om Du är misstänk för ett brott och tillvaratar därmed på bästa sätt samtliga Dina intressen. Som misstänkt för ett brott har Du rätt att begära den advokat som Du önskar ska biträde Dig. Som exempel på mål som jag varit förordnad offentlig försvarare i kan nämnas narkotika, mord, mordbrand, misshandel, rån, stöld samt ”shaken baby” mm.

Jag biträder även Dig som blivit utsatt för ett brott såsom målsägandebiträde med innebörd att jag tillvaratar Dina intressen samt lämnar Dig hjälp och stöd under hela utredningen samt avslutningsvis i tingsrätten. I tingsrätten hjälper jag Dig även med att framställa Ditt skadeståndsanspråk. Kostnaderna för målsägandebiträde står staten för.

Inom socialmålen, som är ett samlingsbegrepp för LVU, LVM och LPT, biträder jag Dig såsom offentligt biträde. Om det är aktuellt med ett tvångsomhändertagande har den berörde rätt till ett offentligt biträde. Du som förälder till ett barn som eventuellt skall bli omhändertaget har även rätt till offentligt biträde.

Inom allmän praktik behandlar jag övriga juridiska frågor och rådgivning inom dessa.

Att vara advokat

Min uppgift som advokat är att värna om mina klienters intressen. Jag erbjuder lojalitet, oberoende, respekt och tystnadsplikt. Som klient kommer Du alltid i första hand.

Utbildningen för att arbeta som advokat pågår under flera år. Först krävs cirka fem års studier för att sedan ta en kandidatexamen vid universitetet. Efter det krävs tre års praktik på en kvalificerad verksamhet. Vill man som jag även bli ledamot i Sveriges Advokatsamfund krävs även en advokatexamen, utbildningen avslutas med en muntlig examination. Till sist kontrolleras det att man är lämplig för advokatverksamhet. Varje år behöver vi genomgå vidareutbildning för att hålla oss uppdaterade.

Professionellt bemötande

Att man som advokat är engagerad i sina klienter och deras uppdrag är A och O. För mig är det viktigt att mina klienter känner tillit till mig och tror på de beslut vi kommer fram till. Oavsett vilket område det handlar om bemöter jag Dig på bästa sätt och bidrar med hjälp utifrån Dina personliga förutsättningar. Hur målet än avslutas så ska det vara på ett korrekt sätt!