Begär offert

Fyll i fälten nedan

  Bli uppringd

  Fyll i ditt telefonnummer

   Brottmål

   Brottmålsadvokat finns med dig hela vägen

   Då ett brott begåtts är det generellt sett många som involveras och berörs, men mest utsatta är givetvis den målsägande samt den misstänkta vilka bägge i de allra flesta fall också har rätt till advokat. En juridisk person som kommer finnas nära till hands från och med den inledande förundersökningen, under eventuella polisförhör och ända fram tills dess att rättegången är över och fallet avslutats.

   Befinner Du Dig just nu mitt i en situation där Du eller någon i Din närhet skulle behöva stöd och juridisk hjälp så tveka inte utan hör då av Dig till mig. Från många års erfarenhet i branschen har jag samlat all den erfarenhet och kunskap kring straffrätt som krävs för att åta mig alla former av brottmål och biträda Dig både i domstol som vid kontakt med polis. Som offentlig försvarare alternativt målsägandebiträde för brottsoffer står jag bredvid Dig redan från start för att se till så att Du får en rättvis behandling och rättegång.

   Målsägandebiträde

   En målsägande befinner sig allt som oftast i en både obehaglig och utsatt situation och kan därför också behöva både hjälpen och biståndet denne kan få från ett juridiskt ombud. Min roll som målsägandebiträde är att finnas där som en stöd under hela förundersökningen samt rättegången. Jag är också alltid närvarande för att reda ut eventuella frågor rörande skadestånd eller liknande.

   Offentlig försvarare

   I princip alla personer som misstänks för att ha begått ett brott har också rätt till att tilldelas eller ge sig själva en offentlig försvarare som kan föra målet och talan åt dem. Den misstänkte har också rätt till att själva påverka vilken försvarare som ska anvisas dem.

   Rättegång i brottmål

   Handläggningen av ett brottmål brukar ske i någon av de allmänna domstolarna och en huvudförhandling styrs av tre stycken olika principer: muntlighet, koncentration och omedelbarhet. Den misstänkta samt åklagaren börjar med att muntligt redogöra sina yrkanden och framföra sin version av målet. Även brottsoffret får möjligheten till att framföra vad som skett liksom eventuella vittnen eller speciellt sakkunniga. Också bevis i form av exempelvis rättsintyg m.m. läggs fram. När detta sedan är gjort så är det upp till domstolen att avgöra målets utgång.

   Att känna ett visst obehag inför en rättegång är normalt och att ha med sig en juridisk person som stöd är både betryggande liksom underlättande. Som brottsoffer har man också rätt till ytterligare en stödperson och vittnen som känner sig oroliga har sedan ett antal år tillbaka också möjlighet till att tilldelas vittnesstöd i de flesta av landets domstolar. En eller flera personer som redogör för hur rättegången kommer att se ut, men som också hanterar allt gällande den praktiska biten.

   Har Du några frågor rörande hur en rättegång i brottmål ser ut eller vad Du som misstänkt eller brottsoffer har för rättigheter så tveka inte, hör av Dig så reder vi tillsammans ut Dina frågetecken.